Székesfehérvár, TOBAK utca 11-13.

Telefon +36704327419 +36704215669

Kismama? Kisbaba? A jelszó, NiKiCa.

NiKiCa Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártya részvétel feltételei klubtagok részére

NiKiCa Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártya részvétel feltételei klubtagok részére - Az üzletre történő vásárlás esetén

 1. Részvételi feltételek érvényessége:

A NiKiCa Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártya részvétel feltételei Klubtagok részére (továbbiakban: „NiKiCa Pontgyűjtés”) hatálya alá tartozik a Pontgyűjtést meghirdető Infant and Babies Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, TOBAK utca 11-13., Cégjegyzékszám: 07-09-023527; továbbiakban: „NiKiCa”) és a pontgyűjtésbe bekapcsolódó személy (továbbiakban: „Klubtag”) viszonya. A Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártya regisztrációja kizárólag az üzletben történő vásárlásra érvényes.

 1. Klubtagok adatainak kezelése:

A NiKiCa adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti a NiKiCa Babaáruház üzletében kihelyezett hirdetményben vagy IDE kattintva.

 1. Jelentkezés feltételei:

3.0. NiKiCa Törzsvásárlói Pontgyűjtő Kártya igényt a vásárlónak kell jeleznie az eladó felé.

3.1. Személyenként csak egy NiKiCa Pontgyűjtő kártya igényelhető. NiKiCa pontgyűjtő Klubtag lehet bármely természetes személy. A 18. életévét még be nem töltött személy szülője, vagy gondviselője írásbeli engedélyével válhat Klubtaggá. Jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, vállalkozások nem vehetnek részt a NiKiCa Pontgyűjtő rendszerben.

3.2. Amennyiben Ön 2023.06.15 napjától számítva egyszer vásárol a NiKiCa-ban, abban az esetben Ön jogosult NiKiCa Pontgyűjtő rendszer Klubtagságára és a Pontgyűjtésre szolgáló kártya birtokosává válni. A NiKiCa Pontgyűjtő Kártya regisztrációja esetén, egyszeri 200 pontot, ami 200 Ft-nak felel meg, írunk jóvá egyenlegén. A következő vásárláskor már használhatja kártyáját.

3.3. A NiKiCa Pontgyűjtő rendszerben történő jelentkezés a következő módon történhet. A NiKiCa Babaáruházban a Klubtag adatainak rögzítését követően a Pontgyűjtő kártya aláírásától aktív regisztráció. A  NiKiCa kijelenti, hogy Klubtagjai által megadott minden személyes adatot bizalmasan kezel. NiKiCa minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzése érdekében.

3.4. A Klubtagnak bármikor jogában áll a NiKiCa-tól információt kérni arra vonatkozóan, hogy a NiKiCa pontosan milyen adatokat kezel személyéhez kapcsolódóan, valamint ezekről az adatokról másolatot is kérhet. Amennyiben az Ön adatai megváltoztak vagy pontatlanok, Ön a regisztráció során megadott email címével és a hozzátartozó jelszó segítségével belépve a személyes adatlapján az adatok módosítását a NiKiCa külön megkeresése nélkül is elvégezheti. Kérheti továbbá, hogy az Ön személyével kapcsolatos adatokat a NiKiCa részben vagy egészben törölje, illetve az adatkezelést korlátozhatja. Önnek jogában áll továbbá tiltakozni a személyes adatainak használata ellen. Az ilyen kéréseknek a NiKiCa a lehető leggyorsabban, de legfeljebb 7 napon belül eleget tesz. Felhívjuk figyelmét, hogy a jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítésével kapcsolatban tárolt személyes adatok (pl. kiállított számlán szereplő adatok) törlésére irányuló kérelmeket a kötelező jogszabályi megőrzési időszakon belül a NiKiCa nem tudja teljesíteni

3.5. A Pontgyűjtésben a NiKiCa Babaáruház-Székesfehérvár, Tobak utca 11-13. számú üzlete vesz részt. A NiKiCa Babaáruház weboldala www.nikicabababolt.hu a Pontgyűjtést külön rendszerben kezeli.

3.6. A Nyilatkozat aláírásával a klubtag elfogadja a jelen Általános részvételi feltételeket, valamint annak későbbi módosításait.

3.7. Amennyiben a klubtag által közölt adatok a valóságnak nem felelnek meg, ebben az esetben a Nyilatkozat érvénytelen. A valótlan adatok megadása a regisztráció törlését vonja maga után.

 1. A NiKiCa Pontgyűjtő kártya kiadása:

A NiKiCa Pontgyűjtő kártyát személyesen lehet igényelni és átvenni a 3.2-es pontban leírt feltétel szerint. Ekkor a klubtag megkapja a NiKiCa Pontgyűjtő kártyát, mellyel a pontok gyűjtése megkezdődhet.

 1. Pontok jóváírása:

5.1. A NiKiCa Babaáruházban történő vásárlás alkalmával, a Klubtag a NiKiCa Pontgyűjtő kártyáján pontok kerülnek jóváírásra. A pontok jóváírásának feltétele, hogy a Klubtag a pénztárhoz érve, a fizetést megelőzően adja át a NiKiCa Pontgyűjtő kártyáját a pénztárosnak.

5.2. A pontok az alábbi befejezett vásárlások után kerülnek jóváírásra.

Minden befejezett:

 • 100 Ft-tól – 299 999 Ft vásárlási összegig 1%
 • 300 0000 Ft vásárlási összegtől 2%

5.3 A jóváírás akciós termékekre is érvényes, viszont nem köthető össze egyéb más kedvezménnyel.

A plusz pontos termékek után további pontok kerülnek jóváírásra, melyről az akkor aktuális promóciókban tájékozódhat.

5.4. A Klubtag a vásárlást követően a személyes adatlapjára belépve azonnal látható a pontegyenleg. Amennyiben valamilyen hiba folytán a megfelelő pontszám nem kerül jóváírásra, a Klubtagnak azt azonnal, még a pénztártól való távozás előtt jeleznie kell.

5.5. Amennyiben vásárláskor a Klubtagnál nincs a kártyája, abban az esetben a Klubtag a mobiltelefonja segítségével a  személyes adatlapján található QR kóddal is tudja kérni a pontok beváltást vagy a pontok jóváírást. A pontokat jóváírni kizárólag vásárláskor lehetséges, a kapott bizonylat későbbi bemutatásával nem írhatók jóvá a NiKiCa Pontgyűjtő kártyára a vásárlás pontjai.

5.6. Reklamáció vagy egyéb más okból történő termék visszavásárlása esetén a termék után a vásárláskor kapott pontok visszavonásra kerülnek.

5.7. Amennyiben Klubtag a vásárlás során korábban gyűjtött pontjait kívánja felhasználni, további pontokat csak a fennmaradó, kifizetendő összeg után írunk jóvá.

 1. Pontok beváltása:

6.1. A pontok beváltására a NiKiCa Babaáruház üzletében van lehetőség. NiKiCa a beváltott pontok számának megfelelő kedvezményt von le a vásárlás végösszegéből, melynek maximális mértéke a végösszeg 90%-a.

6.2. Az informatikai hálózat általános üzemzavara esetén pontok jóváírására és beváltására nincs lehetőség a vásárlás időpontjában és utólag sem.  A pontfelírás és beváltás üzemzavara miatt, az egész elfogadóhelyre kiterjedő átmeneti szüneteltetéséről a NiKiCa Babaáruház a Klubtagokat a pénztáraknál és az áruház bejáratánál elhelyezett hirdetményen tájékoztatja.

 1. NiKiCa Pontgyűjtő kártya letiltása, kártya pótlása:

7.1. A Klubtag kérheti a NiKiCa Pontgyűjtő kártya letiltását a kártya elvesztésekor, eltulajdonításakor, megsérülésekor vagy egyéb más okból. A letiltás történhet személyesen a NiKiCa Babaáruházban, vagy telefonon. Személyes letiltás esetén a kártya birtokosának igazolnia kell személyazonosságát. Telefonos letiltás esetén az munkatársunk kérdéseket tesz fel a személyes adataira vonatkozóan és a kártya használatával történt vásárlásokra vonatkozóan, a kártyabirtokos azonosítása céljából. A letiltás megtörténéséig a kártyával való visszaélés kockázatait és következményeit a klubtag viseli. A letiltott kártyával a továbbiakban pontot gyűjteni, azt beváltani nem lehet, a letiltott kártya birtokosa a NiKiCa által szervezett promóciókban nem vehet részt.

7.2. A klubtag kérheti a kártya pótlását. Ez személyesen történhet, a kártyabirtokos személyazonosságának igazolása mellett. A kártya pótlása esetén a régi klubkártya a továbbiakban nem használható. A Klubtag korábban gyűjtött pontjai a NiKiCa pontnyilvántartása alapján az új kártyára átvezetésre kerülnek. A NiKiCa nem számít fel a Klubtagnak semmilyen díjat a pótkártyára kiadására.

 1. NiKiCa pontgyűjtő rendszerben való részvétel megszüntetése:

8.1. NiKiCA jogosult a Klubtagot azonnal kizárni a NiKiCa Pongyűjtő rendszerből, amennyiben a kártyabirtokos neki felróható okból hamis adatokat közöl a NiKiCa-val, vagy a kártyával való visszaélést követ el.

8.2. Fenti esetben, azaz a rosszhiszemű felhasználás megkísérlése esetében, a NiKiCa mentesül a Klubtagnak a megszüntetés időpontjában meglevő pontegyenlege beváltási kötelezettsége alól.

8.3. A klubtagnak jogában áll a NiKiCa Pontgyűjtő rendszerből való részvételét bármikor személyesen megszüntetni a NiKiCa Babaáruházban.

8.4. A NiKiCa Pontgyűjtő kártya a kiadástól számítva határozatlan ideig, illetve mindaddig érvényes, míg azt a tulajdonosa aktívan használja. Amennyiben a Klubtag kártyáján egy éven keresztül vásárlás nem kerül rögzítésre, a NiKiCa Pontgyűjtő kártyát a NiKiCa érvényteleníti, a Klubtag adatait és a kártyán lévő pontokat véglegesen törli. Az érvénytelenített kártyán összegyűlt pontok a továbbiakban semmilyen módon nem használhatók fel. A törölt Klubtag csak új regisztráció kezdeményezésével tud újra a NiKiCa Pontgyűjtő rendszerben részt venni. Az itt megjelölt eljárásrendet a Klubtag a regisztrációjával kifejezetten elfogadja.

 

 1. A NiKiCa Törzsvásárlói Kártya időtartama:

9.1. A NiKiCa Pontgyűjtő rendszer határozatlan időtartamú. A NiKiCa jogosult bármikor megszüntetni a rendszert a Klubtagok értesítése mellett. Az értesítés a NiKiCa Babaáruház bejárati ajtaján, az üzleten belül több ponton és a www.nikicabababolt.hu honlapon elhelyezett közlemény útján történik. Az közlemény  kihirdetésétől a pontok jóváírása megszűnik, a korábban jóváírt pontokat a közlemény kihirdetésétől számítva 60 napig van lehetőség beszámítani a vásárlása végösszegébe. A 60 nap leteltével az addig be nem váltott pontok véglegesen érvényüket vesztik, a továbbiakban a programból eredő igényérvényesítésre nincs mód. Az addigi Klubtag adatok végérvényesen törlésre kerülnek.

 1. NiKiCa Pontgyűjtő rendszer részvételi feltétel módosítására vonatkozó tájékoztatás:

Tekintettel arra, hogy NiKiCa, a NiKiCa Pontgyűjtő rendszert a klubtagoknak egyoldalúan, ellenszolgáltatás nélkül nyújt kedvezményt, a NiKiCa fenntartja magának a jogot, hogy a  jelen Általános részvételi feltételeket egyoldalú módosíthatja. A NiKiCa köteles  az esetleges változásról/változásokról a klubtagokat hirdetményben és a  www.nikicabababolt.hu  oldalon tájékoztatni. A mindenkor hatályos Általános részvételi feltételek megtekinthetők a NiKiCa Babaáruház vezetőjénél, az áruház nyitvatartási ideje alatt, illetve a www.nikicabababolt.hu oldalon.

 1. Egyéb határozat:

11.1. A NiKiCa Pontgyűjtő rendszer működésével kapcsolatban felvilágosítást kérhet a NiKiCA boltvezetőjénél vagy írhat a nikicabababolt@gmail.com email címre és 6  órán belül válaszolunk.

11.2. A NiKiCa nem felel a klubtagokat terhelő vagy rájuk áthárított közteher kötelezettségek teljesítéséért, kivéve  abban az esetben ha jogszabály ennek ellenkezőjét nem írja elő.